Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenský ramsarský výbor

Zasadnutie 12. septembra 2019 

Prezentácie:

AEWA výstupy MOP7 zasadnutie Slovenského ramsarského výboru

Akčný plán pre mokrade na roky 2019-2021 

Life projekty Ramsar 

Prehľad stratégií dokumentov