Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Memorandum o porozumení o ochrane migrujúceho dravého vtáctva v Afrike a Eurázii