Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Memorandum o porozumení o ochrane migrujúceho dravého vtáctva v Afrike a Eurázii