hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

8512/2022-6.3

16.05.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

8513/2022-6.3

16.05.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

8506/2022-6.3

16.05.2022

OU-BB-OSZP1-2022/018505

13.05.2022 Žiadosť o povolenie výnimky

Rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna voda v obci Kusín, záväzné stanovisko

13.05.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

OU-ZA-OSZP1_2022/027372/Buk

13.05.2022 Žiadosť o povolenie výnimky v súvislosti so spracovaním kalamitnej ťažby na území Rašelinísk Oravských Beskýd na lesnom celku Lokca.

Žiadateľ: Urbár - Pozemkové spoločenstvo obce Breza, Breza 200, 029 53 Podbiel.

Geotermálna elektráreň Dargov, záväzné stanovisko

12.05.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

"Modernizácia prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín" - záväzné stanovisko

12.05.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Centrum biovied SAV, v. v. i., Bratislava

11.05.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Cyklotrasa Dolný Kubín - Záskalie, záväzné stanovisko

11.05.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

8380/2022-6.3

10.05.2022

8373/2022-6.3

10.05.2022

OU-BB-OSZP3-2022/018099/MB

10.05.2022 Výrub drevín v k. ú. Slovenská Ľupča

CYKLOTRASA NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ, SO 203 LÁVKA CEZ VLÁRU

10.05.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Rekonštrukcia mosta M3149 cez potok Čerťaž pred obcou Soľník

05.05.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Lávka pro pĕší a cyklisty přes řeku Morava

02.05.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021

Modernizácia TG1 vodnej elektrárne Trenčín

21.04.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Aglomerácia Nováky – Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – Kanalizácia a ČOV

19.04.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Vodná nádrž Furmanec

19.04.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021

7513/2022-10.1

12.04.2022 Žiadosť o udelenie autorizácie na spracovanie starých vozidiel

Obytný súbor Zábreh

04.04.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Čermeľský potok - Brod

01.04.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003),most cez potok Lúčanka v obci Lúčka

30.03.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Rekonštrukcia mosta M6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej Šíravy

28.03.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy

Vodná plocha – biotop na podporu obojživelníkov a plazov

22.03.2022 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení účinnom do 31. decembra 2021

Premostenie potoka na vodnom toku Hažlínka, parcela číslo 938

18.03.2022 Záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]