hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP3-2023/043230-MB

21.09.2023 výrub v k.ú. Donovaly

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

21.09.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

OU-BB-OSZP1-2023/043041

20.09.2023 Vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP3-2023/043034

20.09.2023 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. pre žiadateľa Ing. Lukáša Malatínca na parcele 1717/8, 1717/7 v k.ú. Hrochoť. Jedná sa o výrub náletových drevín drevín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP3-2023/040477-MB

20.09.2023 RUSES-okresu Banská Bystrica

OU-ZA-OSZP1-2023/052636/Skv

20.09.2023 Žiadosť o vydanie povolenia na výrub stromu - 1 ks (borovica), v k. ú. Súľov - Hradná

Žiadateľ: Patrik Hanák, Zuzana Hanáková, Ružová 1638/42, 010 01 Žilina

OU-BB-OSZP3-2023/042770/ŠM

19.09.2023 výrub v k.ú. Špania Dolina

12567/2023-6.3

19.09.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. j) zákona o OPaK

12457/2023-6.3

19.09.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-ZA-OSZP1-2023/049398/Buk

19.09.2023 Žiadosť o predĺženie povolenia výnimky v súvislosti s výskumom anorganickej zložky prírody na území NP Veľká Fatra.

Žiadateľ: Slovenské národné múzeum v Martine, Malá hora 2, P.O. BOX 155, 036 80 Martin.

OU-ZA-OSZP1-2023/046546/Buk

19.09.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do mokrade je zasypaním podľa Plánu likvidácie vyťaženej časti ložiska štrkopieskov Sučany - Malé Diele rok 2023

Žiadateľ: GeoBan Žilina , s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina

OU-ZA-OSZP1-2023/051478/Kub

18.09.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2023/052643/Drn

18.09.2023 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2022/017702-007/Drn zo dňa 3.6.2022

OU-ZA-OSZP1-2023/052647/Drn

18.09.2023 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

18.09.2023 Žiadosť o zrušenie rozhodnutí o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2023/052103/Buk

14.09.2023 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov , v súvislosti s vjazdom a státím motorových vozidiel pre športovú akciu VIŠEGRAD SNOWKITE CUP

Žiadateľ: Ing. Dávid Romaňák, Oravské Veselé č. 20, 029 62 Oravské Veselé

OU-BB-OSZP3-2023/042172-MB

13.09.2023 zásah do biotopu v k.ú. Senica, Šalková, Slovenská Ľupča

OU-BB-OSZP1-2023/042273

13.09.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP3-2023/042171-MB

13.09.2023 výrub v k.ú. Senica, Šalková a Slovenská Ľupča

OU-BB-OSZP1-2023/042175

13.09.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP3-2023/042295-MB

13.09.2023 výrub drevín v k. ú. Donovaly

OBYTNÝ SÚBOR – TURÁ LÚKA

12.07.2023 záväzné stanovisko
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]