hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-ZA-OSZP1-2022/046834/Bra

03.10.2022 Žiadosť o súhlas na vybudovanie drevárne ku existujúcej chate v k.ú. Turany, na parc. KN - C č. 2948/1 a KN - E č. 4105, v zmysle § 14 ods. (2) písm. g) Zák. č. 543/2002 Z.z.

Žiadateľ: Ján Haľama, Železničná 19, 038 53 Turany

OU-ZA-OSZP1-2022/047300/Buk

03.10.2022 Žiadosť o súhlas na organizovanie podujatia " Beh na Čremošnianske lazy 2022"

Žiadateľ: Mesto Turčianske Teplice, Mestský úrad Turčianske Teplice, partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

51981/2022 Rozhodnutie - Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 14)

30.09.2022 Zmena strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 14)“
sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OU-ZA-OSZP1-2022/045338/Drn

30.09.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2022/046747/Kub

30.09.2022 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ: Rádioklub OM3KHE, Černík 1263/46, 038 53 Turany nad Váhom

OU-BB-OSZP3-2022/032485

29.09.2022 Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v k.ú. Povrazník na parcelách KN-E 6620 podľa § 47 ods. 3 ) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Jána Majera.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu ivan.zmoray@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2022/032295

29.09.2022 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-BB-OSZP1-2022/032065

29.09.2022 Žiadosť o povolenie výnimky

12131/2022-6.3

29.09.2022

12142/2022-6.3

29.09.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-BB-OSZP1-2022/032310

29.09.2022 Vydanie súhlasu

Most M3534 cez kanál pred obcou Senné

29.09.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

12064/2022-6.3

26.09.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

12065/2022-6.3

26.09.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

12042/2022-6.3

26.09.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej a územnej ochrany

12020/2022-6.3

26.09.2022 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydanie súhlasu na výrub

Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch organizačnej zložky OZ Považie, LESY SR š.p.

20.09.2022 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M2791 cez potok Klokočovský v obci Klokočov

20.09.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Červený medokýš – obnova prameňa a protipovodňové opatrenia

19.09.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

31.08.2022 Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia, (verzia 14)“

Novostavba Mercedes Truck Servis, Mercedes Showroom a Servis PKW – Trenčín

31.08.2022 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Úprava ľavého brehu – Malachovský potok

24.08.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Selce – IBV Záhumnie 1, inžinierske siete

24.08.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Štrkovisko lokalita „Prvé meranie"

24.08.2022 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M1687 cez nápustný kanál pred obcou Zbudza

18.08.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Dochladzovacie a zmiešavacie jazero pre termálne kúpalisko Podhájska

15.08.2022 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie

Univerzitná nemocnica Bratislava

12.08.2022 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé a každé ďalšie zavedenie geneticky modifikovaného organizmu alebo kombinácie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Polyfunkčný objekt Tematínska

08.08.2022 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekultivácia a uzavretie Skládky stabilizátu ENO

08.08.2022 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]