hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP3-2024/016747-MB

26.02.2024 výrub v k. ú. Slovenská Ľupča

OU-BB-OSZP3-2024/016602-MB

23.02.2024 výrub v k. ú. Podlavice

OU-BB-OSZP3-2024/015990

22.02.2024 Konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa §69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. na parcelách č. KN-C 2430 v k.ú. Slovenská Ľupča, ktorého žiadateľom je Ľubomír Lamper, Tatranská 40, 974 11 Banská Bystrica. Jedná sa o 2 ks dreviny buka lesného.

Podtvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť na Okresný úrad Banská Bystrica, OSZP3, Nám.Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo na mailovú adresu kristina.seligova@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

8695/2024-6.3

22.02.2024

OU-BB-OSZP1-2024/016034

22.02.2024 Žiadosť o povolenie výnimky

8664/2024-6.3

21.02.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

8663/2024-6.3

21.02.2024 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

Univerzita Komenského (Prírodovedecká fakulta)

21.02.2024 Žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti zatriedené do rizikovej triedy 3

OU-BB-OSZP3-2024/015970-MB

20.02.2024 výrub v k.ú. Slovenská Ľupča

8573/2024-6.3

20.02.2024 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

8572/2024-6.3

20.02.2024 Žiadosť o zmenu rozhodnutia

DB BIOTECH, a. s.

24.01.2024 žiadosť o zrušenie rozhodnutia o vydaní súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]