hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-BB-OSZP1-2023/012895

31.01.2023 Žiadosť o povolenie výnimky

SKUEV0266 Skalka

31.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0266 Skalka do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0264 Klokoč

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0264 Klokoč do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0265 Suť

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0265 Suť do národného zoznamu území európskeho významu

OU-ZA-OSZP1-2023/013648/Buk

30.01.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu v súvislosti s ošetrením chráneného stromu S25 Jaseň pri Kaštieli v Istebnom.

Žiadateľ: Mgr. Marián Janec, Sad SNP 666/12, 01001 Žilina

6679/2023-6.3

26.01.2023

6672/2023-6.3

26.01.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

6647/2023-6.3

26.01.2023 Žiadosť o zmenu rozhodnutia

6623/2023-6.3

26.01.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

6648/2023-6.3

26.01.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

SKUEV0288 Kysucké Beskydy

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0834 Ľadonhora

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0256 Strážovské vrchy

23.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0256 Strážovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu

Obaľovacia súprava a betonárka Nižná Slaná

23.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Evonik Fermas s. r. o., Slovenská Ľupča

23.01.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

SKUEV0371 Žalostiná a SKUEV3371 Žalostiná

20.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0371 Žalostiná a SKUEV3371 Žalostiná do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0367 Holubyho kopanice a SKUEV3367 Holubyho kopanice

20.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0367 Holubyho kopanice a SKUEV3367 Holubyho kopanice do národného zoznamu území európskeho významu

Nádrže Modrého oka - Zubrohlava

20.01.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0330 Dunitová skalka

19.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0330 Dunitová skalka do národného zoznamu území európskeho významu

Strategické územie Valaliky - SO 057 Preložka Valalického kanála

19.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0262 Čajkovské bradlie

17.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0262 Čajkovské bradlie do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0263 Hodrušská hornatina

17.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0263 Hodrušská hornatina do národného zoznamu území európskeho významu

Vodná plocha-chovný rybník, Kolačno Ondrášová a Vodný zdroj – studňa

17.01.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0257 Alúvium Ipľa

12.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0257 Alúvium Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0811 Omšenská Baba

12.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0811 Omšenská Baba do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0380 Tematínske vrchy

10.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0380 Tematínske vrchy do národného zoznamu území európskeho významu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]