hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

NPR  Poludnica
NPR Poludnica

Prírodu nemôžeme pokladať za územie, ktoré sa nachádza tam, kde nepôsobí človek. Prírodné prostredie sa musíme snažiť zachovať i v mestách, na dedinách i v priemyselných aglomeráciách - len tak bude život a pôsobenie človeka možné po ďalšie desaťročia, len tak vytvoríme prírodnú a kultúrnu krajinu, ktorá má šancu prežiť - a my s ňou. Lesy a lúky nemôžu byť raritou, za ktorou budeme cestovať do chránených území (ktoré tvoria najmä národné parky a rezervácie), ale prirodzenou zložkou prostredia, spolu s rozmanitými druhmi rastlín a zvierat, ktoré toto prírodné prostredie tvoria a udržujú. Len premyslený prístup k ochrane a udržateľnému využívaniu všetkých prírodných zdrojov a snaha o nápravu už vzniknutých škôd môže zmeniť negatívny trend pôsobenia človeka v celej krajine.

Príroda a  biodiverzita (najmä tzv. mainstreaming/prepojenie alebo včlenenie ochrany prírody a biodiverzity) do všetkých relevantných ekonomických a finančných sektorov je úplným základom pre ich zachovanie, ako aj pre zdravý život ľudí a celej našej planéty. Cez zdravé ekosystémy a ich služby získavame väčšinu našich produktov ako aj celkového ekonomického rastu a jedine prostredníctvom správneho manažmentu celej krajiny dokážeme preventívne zabrániť ekologickým katastrofám ako aj dopadom zmeny klímy a naopak. Vďaka správnemu a prírode blízkemu obhospodarovaniu lesov, pôdy a krajiny celkovo dokážeme ušetriť veľké množstvo financií a energie na ich následné a dodatočné riešenia.