hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Komisie

Zoznam poradných orgánov ministra životného prostredia Slovenskej republiky

Gestor: sekcia ochrany prírody a biodiverzity

 1. Poradný zbor pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (Dohovor CITES)
  (rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22. septembra 1999  č. 30/1999-4.1., ktorým sa zriaďuje Poradný zbor pre Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (Dohovor CITES) v znení dodatkov č. 1 až 5).
 2. Slovenský ramsarský výbor
  (rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2001 č. 38/2001-4.1., ktorým sa zriaďuje Slovenský ramsarský výbor v znení dodatkov č. 1 až 3).
 3. Komisia pre overenie splnenia podmienok na zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre vyhotovenie dokumentácie ochrany prírody
  (rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 25. júna 2003  č. 25/2003-5.1., ktorým sa zriaďuje Komisia na overenie splnenia podmienok na zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre vyhotovenie dokumentácie ochrany prírody v znení dodatkov č. 2 až 6).
 4. Komisia pre posudzovanie návrhov na zámenu pozemkov a ponúk na odkúpenie pozemkov v rámci predkupného práva štátu
  (rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 12. februára 2008 č. 19/2008-2.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre posudzovanie návrhov na zámenu pozemkov a ponúk na odkúpenie pozemkov v rámci predkupného práva štátu v znení dodatku č. 1).
 5. Komisia pre zoologické záhrady
  (rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 20. februára 2008 č. 23/2008-2.1., ktorým sa zriaďuje Komisia pre Zoologické záhrady).
 6. Pracovná skupina pre manažment veľkých šeliem v Slovenskej republike
  (rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo  14. marca 2011 č. 10/2011-2.1. o zriadení Pracovnej skupiny pre manažment veľkých šeliem v Slovenskej republike).