Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Správne konania nájdete na úradnej tabuli

Okresné odbory ŽP: pre technickú podporu kontaktujte , tel: 02/5956 2152