hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

IPBES

ipbes logo

Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby – IPBES (prezentácia (pptx 5,92 MB) vo verzii PDF (pdf, 7,62 MB )

Na dosiahnutie implementácie lokálnych, národných a medzinárodných politík na zastavenie straty biodiverzity a ekosystémových služieb sú potrebné vedecky podložené a nezávislé informácie, ktoré zohľadňujú komplexné vzťahy medzi biodiverzitou, ekosystémovými službami a ľudstvom, ako aj efektívne metódy na interpretáciu vedeckých informácií. Za týmto účelom bola v roku 2012 založená Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (ďalej len „IPBES“) ako nezávislý medzivládny orgán, otvorený pre všetky členské krajiny Organizácie spojených národov. Hlavným zmyslom bolo vytvoriť podobnú platformu ako Medzivládna platformu pre klimatické zmeny - Intergovernmental Platform for Climate Change (IPCC) – čiže niečo ako IPCC pre biodiverzitu.

Jednou zo signatárskych krajín pri vzniku IPBES platformy bola aj Slovenská republika, zastúpená veľvyslancom Slovenskej republiky v Mexiku, p. Jaroslavom Blaškom. Členovia sa zaviazali budovať IPBES ako vedúci medzivládny orgán pre posudzovanie stavu biodiverzity planéty, ekosystémov a ich základných služieb, ktoré sú poskytované spoločnosti.

Cieľ IPBES je definovaný v rozhodnutí o založení. Cieľom je posilnenie vedy a politiky pre biodiverzitu a ekosystémové služby pre zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity, dlhodobý blahobyt ľudstva a trvalo udržateľný rozvoj.

IPBES platforma poskytuje mechanizmus, uznávaný vedeckou aj politickou komunitou, prostredníctvom ktorého zbiera, posudzuje a kriticky hodnotí príslušné informácie a poznatky, získané po celom svete vládami krajín, akademickou obcou, vedeckými organizáciami, mimovládnymi organizáciami a domorodými spoločenstvami. Posúdenie týchto informácií a znalostí transparentným spôsobom robí dôveryhodná skupina odborníkov. IPBES platforma je jedinečná v tom, že sa zameriava na posilnenie kapacít pre efektívne využívanie vedy v rozhodovacom procese na všetkých úrovniach, zameriava sa na riešenie potrieb mnohostranných dohôd o životnom prostredí (Multiannual Environmental Agreements/MEAs), ktoré sa týkajú biodiverzity a ekosystémových služieb.

 

Funkcie IPBES platformy:

Do dnešného dňa bolo 9 zasadnutí IPBES platformy, pričom jednotlivé výstupy ako aj ďalšie informácie zo zasadnutí je možné nájsť na samotnej stránke IPBES na: https://www.ipbes.net/

V Slovenskej republike za implementáciu Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby - IPBES zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

 

Ďalšie relevantné dokumenty súvisiace s IPBES platformou: