hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Dohovor o krajine Rady Európy

logo - Council od Europe Landscape Convention
Dohovor o krajine Rady Európy (pôvodný názov Európsky dohovor o krajine) je jedným z dohovorov Rady Európy a znamená celkové posilnenie významu krajiny, jej ochrany, manažmentu, plánovania a starostlivosti v celom rozhodovacom procese a v medzinárodnej spolupráci. Cieľom dohovoru je v záujme udržateľného rozvoja, na základe princípov medzinárodného práva a zvyklostí, najmä s prihliadnutím na zásady priateľských susedských vzťahov, podporiť vyvážený a harmonický vzťah medzi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím. Dohovor poukazuje na dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri starostlivosti o krajinu, pričom zdôrazňuje väzbu na celý rad významných medzinárodných dohovorov.
Bol prijatý vo Florencii 20. októbra 2000, pričom nadobudol účinnosť 1. marca 2004. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 201 zo 16. marca 2005 vyslovila súhlas s jeho podpisom a následne bol podpísaný 30. mája 2005. Národná rada Slovenskej republiky 23. júna 2005 na 44. schôdzi vyslovila s Dohovorom súhlas, ratifikácia prebehla 9. augusta 2005 a pre Slovensko (ktoré nebolo signatárom Dohovoru) nadobudol platnosť 1. decembra 2005 (oznámenie MZV SR č. 515/2005 Z. z., čiastka 210). Od 1. júla 2021 došlo k zmene jeho pôvodného názvu na Dohovor o krajine Rady Európy.

 1. Cena za krajinu Slovenskej republiky - 7. ročník

  Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 obci Bojná za projekt "Ku koreňom". Odborná komisia ocenila laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022 „za dlhodobý a systematický prístup k ochrane kultúrneho dedičstva raného stredoveku, jeho popularizáciu a sprístupňovanie prostredníctvom zážitkových foriem poznávania histórie“. Laureát ceny získava nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2022/2023 ako jediný zástupca Slovenska v zmysle článku 11 Dohovoru o krajine Rady Európy.

 2. Monotematické krajinárske číslo Enviromagazínu č. 12/2007
 3. Slovenské znenie Európskeho dohovoru o krajine (doc, 88 kB)(PDF 218 kB)
 4. Anglické znenie Európskeho dohovoru o krajine
 5. Oficiálna stránka dohovoru
 6. Návrh na zabezpečenie podmienok pre implementáciu Európskeho dohovoru o krajine v SR (OPM - 16.3.2006) (doc, 136 kB)(PDF 243 kB)
 7. Medzirezortná komisia za účasti nezávislých expertov
 8. Uznesenia vlády
 9. Prezentácia MŽP SR k Európskemu dohovoru o krajine (ppt, 118 kB)(PDF 545 kB)
 10. Prezentácia Rady Európy k Európskemu dohovoru o krajine (ppt, 6,5 MB)(PDF 5,7 MB)
 11. Informačná brožúra o dohovore
 12. Vyhodnotenie implementácie Európskeho dohovoru o krajine v roku 2006: aktivity rezortu životného prostredia (doc, 61 kB)(PDF 152 kB)