Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Environmental Impact Assessment - EIA je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

Aktuálne zverejnené konania sú na úradnej tabuli

Informácie a všetky konania s dokumentami nájdete na stránke Enviroportálu - posudzovanie vplyvov na životné prostredie