Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Environmental Impact Assessment - EIA je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

Informácie a konania nájdete na stránke Enviroportálu: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie