hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Obnova mokradí a ryby

ROK 2024

Pri príležitosti celosvetovej iniciatívy Svetového dňa migrácie rýb 2024 – SDMR (World Fish Migration Day – WFMD 2024) – stanoveného na 25. mája 2024, sa organizujú rôznorodé aktivity pre verejnosť. Všetky podujatia v rôznych častiach sveta bude prepájať logo a hlavná myšlienka SDMR: „ Free Flow – voľný tok“. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať zapojiť sa do prípravy akcií pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb. Plánované sú rôzne aktivity určené na zvýšenie povedomia miestnych obyvateľov, verejnosti, odborníkov a médií o voľne tečúcich riekach, migrácii rýb a spriechodňovaní tokov. Môže ísť o rôzne výstavy, súťaže, prezentácie, tlačové besedy, konferencie, semináre, školenia, exkurzie, prednášky na školách a v akváriách, praktické činnosti v teréne, spriechodňovanie bariér, vydanie brožúr a iných propagačných materiálov, preteky, ochutnávky jedál a pod.
SDMR sa zameriava na vytvorenie všeobecného povedomia o dôležitosti riek a sladkovodných migrujúcich rýb a voľne tečúcich tokov u širokej verejnosti a na ich priblíženie hlavne študentom a ich učiteľom, správcom tokov a inžinierom, komerčným aj rekreačným rybárom, miestnym obyvateľom, médiám, ako aj všetkým ľuďom, ktorí ovplyvňujú verejnú politiku týkajúcu sa riek a vodných zdrojov.
Viac informácií môžete získať na http://www.worldfishmigrationday.com/ Na tejto webovej stránke sú aj tipy ako organizovať akciu, videá a propagačné materiály k použitiu.
Svoje podujatie môžete zaregistrovať tu: https://worldfishmigrationday.com/join/.

ROK 2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR spolu s ďalšími inštitúciami organizuje pri príležitosti celosvetovej iniciatívy Svetového dňa migrácie rýb 2018 -SDMR (World Fish Migration Day - WFMD 2018), stanoveného na 21. apríla, seminár so zahraničnou účasťou spojený s exkurziou (a ďalšími aktivitami pre verejnosť – infostánok a aktivity pre deti) 20. – 21. 4. 2018 v Bratislave.
Viac informácií tu:

ROK 2016

MŽP SR s ďalšími organizáciami organizuje pri tejto príležitosti seminár so zahraničnou účasťou spojený s exkurziou (a ďalšími aktivitami pre verejnosť – premietanie filmov, infostánky, aktivity pre deti) 20. – 21.5.2016 v Bratislave. Viac informácií tu:
· Program – všeobecné informácie (pdf, 587 kB) (+ v anglickom jazyku, pdf, 532 kB)
· Program – podrobný 20.5.2016 (slovensky/anglicky, pdf. 331 kB)
Registračný formulár (slovensky/anglicky, doc, 100 kB) (slovensky/anglicky, PDF, 353 kB)
Informácia o exkurzii 21.5.2016 pre účastníkov workshopu (pdf, 316 kB)
Dotazník (doc. 214 kB, pdf, 264 kB)
Prezentácie z workshopu Migrácia rýb a bariéry na tokoch (20.5.2016, Bratislava, ŠGÚDŠ)
Prezentácie a program (zip. 54 MB)

Informácia o akcii pre verejnosť dňa 21.5.2016 v Bratislave - Mestskej časti Devín: stručné informácie (pdf, 314 kB) (+ v anglickom jazyku pdf, 320 kB) + podrobné info o aktivitách (pdf, 255 kB) + mapka (pdf, 988 kB) + v anglickom jazyku (pdf, 991 kB) + aktivita 4 – premietanie (zoznam filmov, pdf, 295 kB)

Materiály, ktoré môžete využiť pri svojich podujatiach:

SÚŤAŽ v kreslení 2016 (pdf, 449 kB) + omaľovánky (5 ks, zip. 6,9 MB)
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR spolu s ďalšími inštitúciami organizuje pri tejto príležitosti seminár so zahraničnou účasťou spojený s exkurziou (a ďalšími aktivitami pre verejnosť – premietanie filmov, infostánky, aktivity pre deti) 20. – 21.5.2016 v Bratislave. Viac informácií tu:

Registračný formulár (slovensky/anglicky, doc, 100 kB) (slovensky/anglicky, PDF, 353 kB)
Informácia o exkurzii 21.5.2016 pre účastníkov workshopu (pdf, 316 kB)
Dotazník (doc. 214 kB, pdf, 264 kB)
Prezentácie z workshopu Migrácia rýb a bariéry na tokoch (20.5.2016, Bratislava, ŠGÚDŠ)
Prezentácie a program (zip. 54 MB)
Informácia o akcii pre verejnosť dňa 21.5.2016 v Bratislave - Mestskej časti Devín: stručné informácie (pdf, 314 kB) (+ v anglickom jazyku pdf, 320 kB) + podrobné info o aktivitách (pdf, 255 kB) + mapka (pdf, 988 kB) + v anglickom jazyku (pdf, 991 kB) + aktivita 4 – premietanie (zoznam filmov, pdf, 295 kB)

ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE

Viac informácií ohľadom obnovy mokradí, starostlivosti o rybiu populáciu, migračných bariérach napr. tu: