Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana drevín

Odborno-metodická príručka - praktické doporučenia pre obce pri rozhodovaní na úseku ochrany drevín - linka na materiál na internetovej stránke Štátnej ochrany prírody SR