Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo www.minzp.sk (alebo aj enviro.gov.sk s presmerovaním) je  oficiálnym sídlom ústredného orgánu štátnej správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy dané Výnosom o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS). Pre zvýšenie čitateľnosti stránky slabozrakým poskytuje funkcionalitu Blind Friendly, ktorá vypína grafické elementy stránky ktoré by mohli spôsobovať zhoršenú čitateľnosť.

Súbory na tomto sídle  sú publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch. Na webovom sídle  sú zverejňované tabuľky vo formáte súborov *.xls. Pre stiahnutie komprimovaných balíčkov sa na webovom sídle nachádzajú linky na stiahnutie vo formáte *.zip.

Webové sídlo je pravidelne validované službou W3C pre HTML 5 a pre CSS.

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte správcu internetových stránok.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže