Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Metodické pokyny a usmernenia

Dokument o spriechodňovaní bariér na tokoch (PDF 4,1 MB)