Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Metodické pokyny a usmernenia

Dokument o spriechodňovaní bariér na tokoch (PDF 4,1 MB)