Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

PS na roky 2008 – 2014, správa o plnení AP na roky 2008 – 2011 a návrh AP na roky 2012 – 2014

PS na roky 2008 – 2014, správa o plnení AP na roky 2008 – 2011 a návrh AP na roky 2012 – 2014