hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Často kladené otázky k výzve ACC03

FAQ 1 k ACC03

Ako sa môže škola zapojiť do výzvy na predkladanie projektov ACC03?

FAQ 2 k ACC03

Akým spôsobom je možné získať informácie o výzve?

FAQ 3 k ACC03

Aká je výška spolufinancovania?

FAQ 4 k ACC03

Je spolufinancovanie žiadateľa podmienkou pridelenia grantu?

FAQ 5 k ACC03

Akým spôsobom sa dokladuje zabezpečenie spolufinancovania?

FAQ 6 k ACC03

Je nutné, aby povinné spolufinancovanie zabezpečil zriaďovateľ alebo môže škola pokryť spolufinancovanie z vlastných zdrojov?

FAQ 7 k ACC03

Môže sa spolufinancovanie použiť len na určitý typ aktivít v rámci predkladanej žiadosti o projekt?

FAQ 8 k ACC03

Musia sa všetci partneri projektu podieľať na spolufinancovaní alebo môže spolufinancovanie prevziať na seba žiadateľ? Dá sa to stanoviť v partnerskej zmluve?

FAQ 9 k ACC03

Aký subjekt/organizácia môže byť partnerom projektu?

FAQ 10 k ACC03

Akým spôsobom sa odporúča definovať partnera a spolupracujúci subjekt v žiadosti o projekt?

FAQ 11 k ACC03

Je možné do zapojiť do projektu ako partnera školu, s ktorou žiadateľ spolupracoval aj v minulosti?

FAQ 12 k ACC03

Čo je povinnosťou partnerskej školy?

FAQ 13 k ACC03

Musia byť školy, v ktorých žiadateľ plánuje vykonávať osvetové akcie partnermi projektu?

FAQ 14 k ACC03

Ak škola plánuje spoluprácu s partnermi, ktorí budú robiť prednášky, ale nie sú iným spôsobom prepojení s projektom, majú byť títo uvedení ako partneri projektu?

FAQ 15 k ACC03

Akým spôsobom si zvoliť partnera projektu z Nórska?

FAQ 16 k ACC03

Aký je najvhodnejší spôsob na vyhľadanie partnera z Nórska?

FAQ 17 k ACC03

Akým spôsobom je možné kontaktovať potenciálneho partnera projektu z Nórska?

FAQ 18 k ACC03

Môže sa žiadateľ zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt ACC03 a zároveň žiadať aj o príspevok v rámci výziev pre bilaterálne vzťahy?

FAQ 19 k ACC03

Je možné žiadať o grant ak žiadateľ - slovenská škola, plánuje realizovať „mäkké“ aj „tvrdé“ opatrenia, zatiaľ čo partnerská škola z Nórska len „mäkké“ opatrenia?

FAQ 20 k ACC03

Je medzinárodný typ školy, ktorý pôsobí v Nórsku, ako jedna z pobočiek medzinárodnej siete oprávneným partnerom projektu?

FAQ 21 k ACC03

Môže byť škola z Nórska partnerom bez finančnej účasti?

FAQ 22 k ACC03

Je počet partnerov limitovaný na 4?

FAQ 23 k ACC03

Musí byť začiatok projektu apríl 2020 alebo je v projekte možné stanoviť si vlastný termín?

FAQ 24 k ACC03

Kde je možné realizovať „tvrdé“ aktivity? Len v areáli školy alebo aj v priestoroch spolupracujúcich organizácií, resp. u partnerov projektu?

FAQ 25 k ACC03

Je možné partnerovi projektu z Nórska uhradiť cestovné náklady za účelom účasti na aktivitách žiadateľa? Je to možné aj pre učiteľov aj žiakov?
Strana: [1]  [2]  [3]