hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Fond pre bilaterálne vzťahy

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014-2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny fond pre bilaterálne vzťahy. Účelom Fondu pre bilaterálne vzťahy je finančná podpora inštitúcií v SR a v prispievateľských štátoch v iniciatívach, ktoré umožňujú vzájomnú výmenu skúseností a posilňovanie bilaterálnej spolupráce. To je jedným z dvoch hlavných cieľov Grantov EHP a Nórska.

Finančná alokácia Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci Programu SK-Klíma je 100 000 EUR. V rámci implementácie fondu sa predpokladajú otvorené výzvy pre žiadateľov, ako aj preddefinované iniciatívy s výrazným potenciálom pre posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi SR a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom). Časť alokácie bude využitá aj správcom programu na dosahovanie cieľov a podporu bilaterálnej spolupráce. 

V rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy sa bude možné uchádzať o grant na aktivity, ktoré budú svojim charakterom prispievať k rozvoju bilaterálnej spolupráce (môže ísť napr. o semináre, workshopy, konferencie, študijné cesty, štúdie a zber dát, informačné aktivity a pod.).

Bližšie informácie k možnostiam získať finančnú podporu z Fondu pre bilaterálne vzťahy programu SK-Klíma budú priebežne zverejňované.


Informácie k Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci jednotlivých programov sú dostupné aj na webovej stránke Národného kontaktného bodu pre Granty EHP a Nórska www.eeagrants.sk.

puzzle      spojené ruky

 

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre základné a stredné školy

Správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Klíma. Druhé informačné podujatie je určené pre základné a stredné školy a pre potenciálnych partnerov z Nórska.

Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 30. októbra 2019 (23:59 CET). Bližšie informácie o podmienkach účasti a registrácie.

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre mestá

Správca programu SK-Klíma v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Klíma. Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest s populáciou nad 15 000 obyvateľov a pre potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov.

Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 09. októbra 2019 (23:59 CET).

Bližšie informácie o podmienkach účasti, financovania a registrácie.