Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Často kladené otázky

Vyberte si tematickú oblasť 

Som žiadateľ a zaujíma ma oblasť často kladených otázok k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt: