hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 17 k ACC03

Akým spôsobom je možné kontaktovať potenciálneho partnera projektu z Nórska? 

Pri vyhľadávaní partnerov z prispievateľských krajín správca programu odporúča slovenským žiadateľom priamo kontaktovať vyhľadanú organizáciu/subjekt. Pri prvom kontakte sa odporúča uviesť referenciu na Granty európskeho hospodárskeho priestoru a Nórske granty realizované na Slovensku, a síce referenciu na program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (skrátený názov programu v anglickom znení je SK-Climate) v rámci ktorého plánujete podať projekt. 

Základné informácie o programe v anglickom znení sú zverejnené na webovej stránke správcu: https://www.minzp.sk/en/eeagrants/eea-norway-grants/  

Na webovej stránke správcu sú v anglickom jazyku zverejnené aj informácie k výzve na predkladanie žiadostí o projekt ACC03 – ClimaEdu: https://www.minzp.sk/en/eeagrants/calls/acc03/