hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 5 k ACC03

Akým spôsobom sa dokladuje zabezpečenie spolufinancovania?

Vo fáze predloženia žiadosti o projekt Správca programu nevyžaduje predloženie dokladu o zdroji spolufinancovania. Podpisom samotnej žiadosti o projekt žiadateľ deklaruje, že disponuje požadovanými finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu. Požiadavky na dokladovanie zdroja peňažného spolufinancovania projektu budú definované vo fáze podpisu projektovej zmluvy po schválení žiadosti o projekt.