hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 9 k ACC03

Aký subjekt/organizácia môže byť partnerom projektu?

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 oprávnených partnerov nelimituje, t. j. partnerom môže byť akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v Nórsku, v prijímateľských štátoch  alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom a všetky medzinárodné organizácie alebo subjekty alebo ich agentúry, aktívne zapojené a účinne prispievajúce k implementácii projektu. 

Vzťah prijímateľa a partnera nesmie nahrádzať vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom tovarov, služieb, alebo stavebných prác, ktoré musia byť žiadateľom obstarané v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.