hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Podporené projekty

Prehľad projektových zmlúv v rámci výzvy ACC05 - aktualizácia

02.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy pre 2 projekty a v mesiaci apríl 2022 projektovú zmluvu pre 1 projekt, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 3, kód ACC05 „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (ClimaInfo)“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške grantu 819 825 EUR.

Prehľad projektových zmlúv v rámci výzvy ACC04 programu SK-Klíma - aktualizácia

22.02.2022 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci február 2022 projektové zmluvy pre 6 projektov, ktoré boli schválené v rámci výzvy č. 4, kód ACC04 „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“. Projekty sú financované s podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 4 800 000 eur.

Výsledky výberového procesu v rámci výziev č. 3 (ACC05) a č. 4 (ACC04) programu SK-Klíma

27.10.2021 Dňa 26.10.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev č. 3, kód ACC05 a č. 4, kód ACC04.

Prehľad projektovej zmluvy Preddefinovaného projektu PdP1

21.06.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma uzatvorilo v mesiaci jún 2021 projektovú zmluvu so Slovenskou agentúrou životného prostredia na realizáciu Preddefinovaného projektu s názvom „Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie“. Projekt je financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 1 200 000 EUR.

Prehľad projektových zmlúv v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03 programu SK-Klíma

05.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma uzatvorilo koncom mesiaca február 2021 projektové zmluvy so 6 mestami a 28 školami, ktoré uspeli vo výberovom procese v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03. Vďaka zvýšenej alokácii na výzvu ACC02 sa v priebehu mesiacov marec – apríl 2021 očakáva uzatvorenie projektových zmlúv s ďalšími 3 mestami z rezervného zoznamu.

Výsledky výberového procesu v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03 programu SK-Klíma

18.11.2020 Dňa 06.11.2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o projekt v rámci výziev kód ACC01, ACC02 a ACC03.