hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 4 k ACC03

Je spolufinancovanie žiadateľa podmienkou pridelenia grantu?

Miera spolufinancovania je definovaná v kapitole 1 výzvy „Základné údaje a podmienky“ na úrovni 5 % pre všetkých oprávnených žiadateľov. Spolufinancovanie minimálne v uvedenej výške je jednou zo základných podmienok udelenia projektového grantu.