hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 25 k ACC03

Je možné partnerovi projektu z Nórska uhradiť cestovné náklady za účelom účasti na aktivitách žiadateľa? Je to možné aj pre učiteľov aj žiakov?

Áno, je to možné, ale výdavok musí byť uvedený v plánovanom rozpočte projektu. Výdavok musí vzniknúť až po dátume rozhodnutia správcu programu o pridelení grantu. Cestovanie musí byť jasne prepojené s implementáciou projektu.