hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 12 k ACC03

Čo je povinnosťou partnerskej školy?

Výzva neurčuje povinnosti partnerskej školy. Je na vzájomnej dohode žiadateľa a partnera, akým spôsobom a v akom rozsahu budú spolupracovať na projekte. V prípade zapojenia partnera do projektu je potrebné predložiť Vyhlásenie o partnerstve v zmysle podmienok výzvy. Je dôležité mať na zreteli, že partnerstvo v rámci projektu nenahrádza dodávateľsko-odberateľské vzťahy.