Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty

Základné dokumenty upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-2021: 

Príloha 3 - Požiadavky pre publicitu a komunikáciu

Všetky prílohy

Príloha 3 - Požiadavky pre publicitu a komunikáciu

Všetky prílohy

 

Usmernenia / príručky vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli - v anglickom jazyku:

 

Dokumenty upravujúce implementáciu programu SK-Klíma