hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dokumenty

Základné dokumenty upravujúce implementáciu grantov EHP a Nórska 2014-2021: Príloha 3 - Požiadavky pre publicitu a komunikáciu

Všetky prílohy

Príloha 3 - Požiadavky pre publicitu a komunikáciu

Všetky prílohy

Príloha č. 1 k Systému riadenia FM EHP a NFM 2014 – 2021, verzia 1.1.

 

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera v rámci Programu SK-Klíma - verzia 2.4 

 

Usmernenia / príručky vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli - v anglickom jazyku: 

 

Dokumenty upravujúce implementáciu programu SK-Klíma