hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 2 k ACC03

Akým spôsobom je možné získať informácie o výzve?

Vo veci poskytovania informácií o výzve schémy malých grantov ACC03 je nutné postupovať v zmysle pokynov uvedených vo výzve (kapitola 13).

Z uvedených foriem poskytovania informácií stanovených vo výzve sa odporúča adresovať otázky na správcu programu formou e-mailu na adresu .

Správca programu zabezpečuje záväzné zodpovedanie otázok žiadateľov v maximálnej lehote 10 pracovných dní.

Oprávnenosť a opodstatnenosť navrhovaných opatrení v súlade s cieľmi a zameraním výzvy bude posudzovaná individuálne v rámci odborného hodnotenia žiadostí o projekt.