hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 24 k ACC03

Kde je možné realizovať „tvrdé“ aktivity? Len v areáli školy alebo aj v priestoroch spolupracujúcich organizácií, resp. u partnerov projektu? 

Realizovať „tvrdé“ aktivity na zmierňovanie a/alebo prispôsobovanie sa zmene klímy je možné len v škole/školskom areáli žiadateľa príp. v škole/školskom areáli partnera, ak tento má na dané aktivity vyčlenený svoj vlastný rozpočet. Aktivity musia zároveň napĺňať ciele a zameranie výzvy a stanovené indikátory (merateľné ukazovatele).