hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzvy SK-Klíma

Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty:

 Dátum výhlásenia Názov výzvy Finančný mechanizmus Termín na predloženie žiadostí o projekt* Stav
10.01.2023

Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty - Aktualizovaná 24.10.2023

NFM / FM EHP

1. kolo: 10.03.2023

2. kolo: 10.06.2023

3. kolo: 10.09.2023 - v znení Usmernenia č. 1

4. kolo: 15.12.2023 - v znení Usmernenia č. 2 a č. 3

uzavretá

*Poznámka: Uplatňuje sa viackolový spôsob predkladania žiadostí o dodatočné finančné prostriedky.

 

Zoznam VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT vyhlásených v rámci Programu SK-Klíma:   

 Dátum zverejnenia Kód Názov výzvy Finančný mechanizmus Termín na predloženie žiadostí o projekt Stav
29.11.2019 ACC01 AKČNÉ PLÁNY NA ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA  ZMENE KLÍMY IMPLEMENTOVANÉ MIESTNYMI ORGÁNMI V MESTSKÝCH ÚZEMIACH (ClimaUrban) FM EHP 28.02.2020 - v znení Usmernenia č. 1 uzavretá
29.11.2019 ACC02 AKČNÉ PLÁNY NA ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY IMPLEMENTOVANÉ MIESTNYMI ORGÁNMI V MESTSKÝCH ÚZEMIACH (ClimaUrban) NFM 28.02.2020 - v znení Usmernenia č. 1 uzavretá

31.12.2019

ACC03 ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZMIERŇOVANÍ A PRISPÔSOBOVANÍ SA ZMENE KLÍMY NA ŠKOLÁCH (ClimaEdu) NFM 28.02.2020 uzavretá
10.02.2020 ACC_BF 01 VÝZVA PRE AKTIVITY MENŠIEHO ROZSAHU - CESTOVNÉ GRANTY FM EHP / NFM (Bilaterálny fond) 29.3.2021 - zrušená v zmysle Rozhodnutia Výboru pre spoluprácu č. 4/2021 zrušená
15.12.2020 ACC04 OBNOVA ZNEHODNOTENÝCH EKOSYSTÉMOV MOKRADÍ (ClimaLocal) NFM 31.03.2021 - v znení Usmernenia č. 1 uzavretá
15.12.2020 ACC05 ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZMIERŇOVANÍ A PRISPÔSOBOVANÍ SA ZMENE KLÍMY (ClimaInfo) NFM 26.02.2021 uzavretá

 

Zoznam VÝZVIEV NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV v rámci Programu SK-Klíma: 

 Dátum zverejnenia Kód Názov výzvy Finančný mechanizmus Uzávierka výzvy Stav
09.12.2019 OH/12/2019 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt

FM EHP / NFM

31.01.2020 - v znení Usmernenia č. 1 uzavretá