hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 15 k ACC03

Akým spôsobom si zvoliť partnera projektu z Nórska? 

Partnerstvo v projekte je v zmysle výzvy založené na základnom princípe, ktorým je vzájomná spolupráca na dosiahnutí spoločného cieľa projektu a výstupov projektu.

Je na rozhodnutí žiadateľa, či a akého partnera z Nórska, príp. iného napr. slovenského partnera, si v kontexte svojho projektu, plánovaných projektových aktivít a relevantných cieľových skupín (napr. vekové kategórie žiakov), vyberie. 

Význam partnerstva z pohľadu bilaterálnej spolupráce, t.j. spolupráce medzi žiadateľom zo Slovenska a nórskym subjektom, bude individuálne posudzovaný v odbornom hodnotení žiadosti o projekt.