hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 20 k ACC03

Je medzinárodný typ školy, ktorý pôsobí v Nórsku, ako jedna z pobočiek medzinárodnej siete oprávneným partnerom projektu?

Výzva definuje ako oprávneného partnera „Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v Nórsku, v prijímateľských štátoch alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom a všetky medzinárodné organizácie alebo subjekty alebo ich agentúry, aktívne zapojené a účinne prispievajúce k implementácii projektu.“

V kontexte tejto definície môže byť partnerom aj medzinárodný typ školy, ktorý pôsobí v Nórsku, ak je pobočka medzinárodnej siete školy v Nórsku oficiálne registrovaná. Je na rozhodnutí žiadateľa, či zvolený typ školy svojim zameraním prispeje k naplneniu cieľov projektu. 

Význam partnerstva z pohľadu bilaterálnej spolupráce, t.j. spolupráce medzi žiadateľom zo Slovenska a nórskym subjektom, bude individuálne posudzovaný v odbornom hodnotení žiadosti o projekt.