hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 13 k ACC03

Musia byť školy, v ktorých žiadateľ plánuje vykonávať osvetové akcie partnermi projektu?

Nie, nemusia byť partnermi, ak budú bez finančnej účasti na projekte. Školy, v ktorých sa plánujú realizovať osvetové akcie môžu byť v žiadosti o projekt uvedené ako spolupracujúce subjekty.