hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 19 k ACC03

Je možné žiadať o grant ak žiadateľ - slovenská škola, plánuje realizovať „mäkké“ aj „tvrdé“ opatrenia, zatiaľ čo partnerská škola z Nórska len „mäkké“ opatrenia?

Je na rozhodnutí a vzájomnej dohody žiadateľa a partnera akú úlohu v projekte bude partner plniť. Dôležité je dosiahnutie spoločného cieľa v súlade s cieľom výzvy. Realizácia „mäkkých“ opatrení na strane partnera a „mäkkých“ aj „tvrdých“ opatrení na strane žiadateľa je považovaná za oprávnenú.