hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Program SK-Klíma

Iceland Lichtenstein norway grants          logo MŽP

Ministerstvo životného prostredia SR je na základe Memoranda o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a Memoranda o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 ustanovené ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (skrátený názov programu v slovenskom znení je SK-Klíma). Cieľom programu SK-Klíma je prispieť k zmiernenej zmene klímy a zníženej zraniteľnosti voči zmene klímy.

Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.