domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Aktuality

Plán výziev na rok 2020

15.06.2020 V rámci programu SK-Klíma sú plánované ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o projekt.

Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03

11.06.2020 Aktuálne informácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03.

Oznam pre žiadateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03 - AKTUALIZÁCIA!

02.04.2020 Aktualizácia oznamu pre žiadateľov, ktorí boli vyzvaní Správcom programu na doplnenie predloženej žiadosti o projekt, o spôsobe doručenia doplnenia žiadosti.

Oznam pre žiadateľov v rámci výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC01, ACC02 a ACC03!

30.03.2020 Oznam správcu programu pre žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí ACC01, ACC02 a ACC03.

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty v rámci programu SK-Klíma je dočasne pozastavená!

16.03.2020 Správca programu SK-Klíma dočasne pozastavuje možnosť predkladať žiadosti o príspevok v rámci výzvy pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty kód ACC_BF 01 financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórskych grantov.

Oznam správcu programu k hodnotiacemu a výberovému procesu výziev na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01, ACC02 a ACC03!

16.03.2020 Oznam Správcu programu SK-Klíma ohľadne hodnotiaceho a výberového procesu výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01, ACC02 a ACC03!

Upozornenie správcu programu k predkladaniu žiadostí o projekt v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03

26.02.2020 Správca programu upozorňuje žiadateľov o projekt v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03, aby dôsledne dodržali spôsob doručenia žiadosti v zmysle podmienok výziev.

Výzva pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty v rámci Programu SK-Klíma je otvorená!

10.02.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu pre aktivity menšieho rozsahu - cestovné granty (ACC_BF 01).

Prílohy k žiadosti o projekt vo formáte word platné pre výzvy ACC01, ACC02 a ACC03 sú znovu sprístupnené!

06.02.2020 Správca programu identifikoval technické problémy s funkčnosťou ovládacích prvkov príloh k žiadosti o projekt vo formáte word. Prílohy s obnovenými funkcionalitami (bez dopadu na vecnú stránku príloh) boli nahradené dňa 6.2.2020.

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt (ACC01 a ACC02) v rámci programu SK-Klíma pre mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 sú predĺžené!

28.01.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02, ktorým sa predlžuje dátum uzatvorenia výziev.

Informačný seminár k výzve schémy malých grantov ACC03 v rámci programu SK-Klíma

16.01.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma organizuje informačný seminár k vyhlásenej výzve schémy malých grantov ACC03, ktorá je určená pre základné a stredné školy.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt v rámci programu SK-Klíma je predĺžená!

15.01.2020 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma predlžuje uzávierku výzvy na výber odborných hodnotiteľov do 31. januára 2020.

Výzva schémy malých grantov pre základné a stredné školy (ACC03) v rámci Programu SK-Klíma je otvorená!

31.12.2019 Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 pre základné a stredné školy. Cieľom výzvy je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Informačný seminár k výzvam ACC01 a ACC02 v rámci programu SK-Klíma

17.12.2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu SK-Klíma organizuje informačný seminár k vyhláseným výzvam na predkladanie žiadostí o projekt ACC01 a ACC02 (ClimaUrban), ktoré sú určené pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt v rámci Programu SK-Klíma!

09.12.2019 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje „Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt“ za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Databáza odborných hodnotiteľov bude zostavená na účely odborného hodnotenia žiadostí o projekt.
Strana: [1]  [2]