hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktuality

Výsledky 2. a 3. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci programu SK-Klíma

06.11.2023 Dňa 17.10.2023 a 18.10.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o dodatočné finančné prostriedky, ktoré boli predložené v 2. a 3. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty programu SK-Klíma.

AKTUALIZÁCIA - Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty – predĺžený dátum uzávierky 4. kola.

30.10.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 3 k výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, ktorým sa predlžuje 4. kolo výzvy a aktualizuje sa disponibilná alokácia na výzvu.

Nórski študenti na Slovensku – recipročná bilaterálna aktivita v rámci Programu SK-Klíma

24.10.2023 Po úspešnej realizácií dvoch študijných ciest pre vybrané slovenské základné a stredné školy v Nórsku s názvom: „Norway Educlima Study Tour“ v máji tohto roku, Správca programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma) v spolupráci s Programovými partnermi donorov v dňoch 18-20. októbra 2023 zorganizoval recipročnú študijnú bilaterálnu aktivitu pre nórskych študentov na Slovensku.

Slovenské mestá na študijnej ceste v Nórsku – „UrbanClima Study Tour“

03.10.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov organizovali Bilaterálnu aktivitu pre slovenské mestá s názvom UrbanClima Study Tour, pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva. Hlavným cieľom bolo rozvinúť a podporiť udržateľné bilaterálne partnerstva, výmenu skúseností a know-how v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy medzi slovenskými mestami a mestami z Nórska.

Aktuálny stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

21.09.2023 Dňa 10.09.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté 3. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Grantov EHP a Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci 3. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov boli doručené 2 žiadosti o poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej výške 195 504 EUR (179 078 EUR z Grantov EHP a 16 426 EUR z Nórskych grantov).

AKTUALIZÁCIA - Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty je rozšírená o 4. kolo

04.09.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 2 k výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, ktorým sa dopĺňa výzva o ďalšie kolo výzvy a aktualizuje sa disponibilná alokácia na výzvu.

Výsledky 1. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci programu SK-Klíma

14.08.2023 Dňa 10.08.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014 - 2021 vydalo v 1. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty programu SK-Klíma Rozhodnutie o žiadosti o dodatočné finančné prostriedky.

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy č. 3 (ACC05) – aktualizácia

07.08.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma v nadväznosti na zvýšenie alokácie Programu SK-Klíma v zmysle Dodatku č. 3 k Programovej dohode vydalo dňa 24.07.2023 Rozhodnutie o dodatočnom schválení žiadosti o projekt predloženej Slovenským banským múzeom, ktorá bola zaradená na 3. mieste Rezervného zoznamu.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.3

30.06.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 30.06.2023 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.3.

Aktuálny stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

28.06.2023 Dňa 10.06.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté 2. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov bolo v 2. kole doručených 5 žiadostí o projekt v celkovej výške žiadaných dodatočných finančných prostriedkov 508 139 EUR.

Bilaterálna aktivita programu SK-Klíma pre slovenské mestá v Nórsku „UrbanClima Study Tour“

26.06.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (ďalej aj ako „Program SK-Klíma“ alebo „Program“) financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej aj „FM EHP“ a „NFM“) v programovom období 2014-2021 v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu (DSB) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú Bilaterálnu aktivitu pre slovenské mestá (UrbanClima Study Tour) pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva.

Prezentácie z online Informačného seminára k vyhlásenej Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty a otázkam v súvislosti s implementáciou projektov

07.06.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácií z online Informačného seminára k vyhlásenej rozšírenej Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty a otázkam v súvislosti s implementáciou projektov.

Otvorená registrácia na Informačný on-line seminár k implementácii projektov a k Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci výziev ACC01, ACC02, ACC03 a ACC04

05.06.2023 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ SK-Klíma, si dovoľuje informovať prijímateľov o organizovaní on-line Informačného seminára k implementácii projektov a k vyhlásenej Výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci výziev ACC01 (ClimaUrban), ACC02 (ClimaUrban), ACC03 (ClimaEdu) a ACC04 (ClimaLocal), ktorý sa uskutoční dňa 7. júna 2023 (streda), so začiatkom o 13:30 hod.

AKTUALIZÁCIA - Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty je rozšírená

01.06.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k výzve poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, ktorým sa rozširuje relevancia výzvy pre výzvy ACC01, ACC02, ACC03 a ACC04. Prijímatelia, ktorí implementujú projekty s výraznými infraštruktúrnymi prvkami v rámci vyššie uvedených výziev sa môžu uchádzať o dodatočné zdroje.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]