hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Aktuality

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1

01.06.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 01.06.2021 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 1.1.

Odborné hodnotenie žiadostí o projekt v rámci výziev ACC04 a ACC05!

01.06.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať, že Žiadosti o projekt sú v procese odborného hodnotenia, a to od 1. júna 2021 do 31. augusta 2021.

Program SK-Klíma: Prezentácia z on-line Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte

31.05.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z on-line Informačného seminára k Priebežnej správe o projekte (PSP).

Aktuálny stav výziev na predkladanie žiadostí o projekt ACC04 a ACC05!

25.05.2021 Dňa 31. marca 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzavretá Výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) s kódom ACC04 a dňa 26. februára 2021 bola uzavretá Výzva na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) s kódom ACC05.

Zmena klíma a strata biodiverzity sú prepojené

22.05.2021 Biodiverzita a ekosystémové služby nám pomáhajú prispôsobovať sa zmene klímy a zmierňovať jej následky. Pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. máj) a Medzinárodného dňa biodiverzity (22. máj) si pripomíname dôležitosť opatrení a aktivít zameraných na ochranu biodiverzity, ktoré sa realizujú aj v rámci Programu SK-Klíma.

Uzatvorenie projektových zmlúv s ďalšími 3 mestami v rámci Výzvy ACC02

11.05.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021 si dovoľuje informovať verejnosť, že dňa 12. mája 2021 nadobudnú účinnosť projektové zmluvy, uzatvorené s ďalšími 3 mestami z rezervného zoznamu v rámci výzvy ACC02 „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (CLIMAURBAN)“, financovanej z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku v rámci programového obdobia 2014-2021

26.04.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať verejnosť o realizácii prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku prostredníctvom vyplnenia Dotazníka.

Oslavujme Deň Zeme každý deň

21.04.2021 Po prvý krát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov a niesol sa v duchu integrácie ekológie do politiky. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie. Tento rok pri tejto príležitosti Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s rezortnými organizáciami organizuje sériu podujatí, vrátane prednášok a súťaží.

Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)“ si Vás dovoľuje informovať o zrušení výzvy pre aktivity menšieho rozsahu – tzv. „Cestovné granty“

19.04.2021 V zmysle rozhodnutia Výboru pre spoluprácu Programu SK-Klíma, odsúhlaseného v rámci písomnej procedúry č. 04/2021 bola Výzva kód ACC_BF 01, financovaná z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska, dňa 29. marca 2021 zrušená. K zrušeniu predmetnej výzvy bolo potrebné pristúpiť vzhľadom na dlhodobú situáciu súvisiacu so šírením vírusu COVID-19 vo svete, ako aj na základe odporúčania Orgánu auditu.

Program SK-Klíma: Informácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) ClimaLocal

08.04.2021 Dňa 31. marca 2021 bola v rámci Programu SK-Klíma uzávierka výzvy na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci výzvy bolo doručených a Správcom programu zaevidovaných 8 žiadostí o projekt. Súhrnná výška celkových oprávnených nákladov predstavuje 6,53 mil. EUR a súhrnná výška žiadaného grantu 6,19 mil. EUR.

FAQ - často kladené otázky zo seminára k príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci programu SK-Klíma

06.04.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení odpovedí na často kladené otázky, ktoré bude Správca programu pravidelne aktualizovať podľa požiadaviek prijímateľov a realizácie jednotlivých projektov.

Program SK-Klíma: Prezentácia z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02

30.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban).

Program SK-Klíma: Prezentácia z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výzvy ACC03

26.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov o zverejnení prezentácie z on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výzvy ACC03 (ClimaEdu).

22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY

19.03.2021 V roku 1992 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým ľuďom mimoriadny význam vody pre život na modrej planéte Zem.

Program SK-Klíma: Otvorená registrácia na on-line Informačný seminár k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban)

18.03.2021 Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, si dovoľuje informovať prijímateľov v rámci výziev ACC01 a ACC02 (ClimaUrban) o organizovaní on-line Informačného seminára k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]