hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Aktuality

Oznámenie prijímateľom o Záverečnej konferencii programu SK-Klíma

20.05.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca Programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (ďalej len „program SK-Klíma“), ktorý je financovaný z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovom období 2014 – 2021, si Vás dovoľuje informovať o pripravovanej záverečnej konferencii programu, ktorá sa uskutoční dňa 10. októbra 2024 (štvrtok) v Hoteli Bôrik v Bratislave.

Výsledky 4. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci programu SK-Klíma

14.05.2024 Dňa 13.05.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutie o žiadosti o dodatočné finančné prostriedky, ktorá bola predložená v 4. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty programu SK-Klíma.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.4

02.04.2024 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 02.04.2024 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.4.

Granty EHP a Nórska: Záchranári mokradí v akcii!

02.02.2024 Vedeli ste, že až 4,8 milióna EUR z Nórskych grantov a rozpočtu SR je určených na obnovu ekosystémov mokradí. Dnes 2. februára si tak, ako každý rok, opäť pripomíname Svetový deň mokradí! Program SK-Klíma pridáva ruku k dielu pri obnove týchto vzácnych oblastí, ktoré čelia klimatickým výzvam a postupne strácajú svoju prirodzenú schopnosť bojovať proti negatívnym účinkom zmeny klímy.

Konečný stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

20.12.2023 Dňa 15.12.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté posledné 4. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Grantov EHP a Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci 4. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov bola doručená 1 žiadosť o poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej výške 74 002 EUR z Nórskych grantov.

Výsledky 2. a 3. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci programu SK-Klíma

06.11.2023 Dňa 17.10.2023 a 18.10.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014 - 2021 vydalo Rozhodnutia o žiadostiach o dodatočné finančné prostriedky, ktoré boli predložené v 2. a 3. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty programu SK-Klíma.

AKTUALIZÁCIA - Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty – predĺžený dátum uzávierky 4. kola.

30.10.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 3 k výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, ktorým sa predlžuje 4. kolo výzvy a aktualizuje sa disponibilná alokácia na výzvu.

Nórski študenti na Slovensku – recipročná bilaterálna aktivita v rámci Programu SK-Klíma

24.10.2023 Po úspešnej realizácií dvoch študijných ciest pre vybrané slovenské základné a stredné školy v Nórsku s názvom: „Norway Educlima Study Tour“ v máji tohto roku, Správca programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma) v spolupráci s Programovými partnermi donorov v dňoch 18-20. októbra 2023 zorganizoval recipročnú študijnú bilaterálnu aktivitu pre nórskych študentov na Slovensku.

Slovenské mestá na študijnej ceste v Nórsku – „UrbanClima Study Tour“

03.10.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v úzkej spolupráci s Programovými partnermi donorov z prispievateľských štátov organizovali Bilaterálnu aktivitu pre slovenské mestá s názvom UrbanClima Study Tour, pre udržateľný rozvoj bilaterálneho partnerstva. Hlavným cieľom bolo rozvinúť a podporiť udržateľné bilaterálne partnerstva, výmenu skúseností a know-how v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy medzi slovenskými mestami a mestami z Nórska.

Aktuálny stav výzvy na dodatočné poskytnutie finančných prostriedkov na realizované projekty

21.09.2023 Dňa 10.09.2023 bolo v rámci programu SK-Klíma uzavreté 3. kolo výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, financovanej z Grantov EHP a Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci 3. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov boli doručené 2 žiadosti o poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov v celkovej výške 195 504 EUR (179 078 EUR z Grantov EHP a 16 426 EUR z Nórskych grantov).

AKTUALIZÁCIA - Výzva na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty je rozšírená o 4. kolo

04.09.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 2 k výzve na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty, ktorým sa dopĺňa výzva o ďalšie kolo výzvy a aktualizuje sa disponibilná alokácia na výzvu.

Výsledky 1. kola výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty v rámci programu SK-Klíma

14.08.2023 Dňa 10.08.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho Finančného mechanizmu 2014 - 2021 vydalo v 1. kole výzvy na poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov na realizované projekty programu SK-Klíma Rozhodnutie o žiadosti o dodatočné finančné prostriedky.

Výsledky výberového procesu v rámci výzvy č. 3 (ACC05) – aktualizácia

07.08.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma v nadväznosti na zvýšenie alokácie Programu SK-Klíma v zmysle Dodatku č. 3 k Programovej dohode vydalo dňa 24.07.2023 Rozhodnutie o dodatočnom schválení žiadosti o projekt predloženej Slovenským banským múzeom, ktorá bola zaradená na 3. mieste Rezervného zoznamu.

SK-Klíma: Príručka pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.3

30.06.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, vydáva s účinnosťou od 30.06.2023 Príručku pre prijímateľa a projektového partnera, verzia 2.3.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]