hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 10 k ACC03

Akým spôsobom sa odporúča definovať partnera a spolupracujúci subjekt v žiadosti o projekt?

V zmysle výzvy (kapitola 7 Partnerstvo)  partner by mal mať svoj vlastný rozpočet a aktivity, za realizáciu ktorých je zodpovedný. Správca programu zároveň v zmysle Príručky pre žiadateľa (kapitola 4.2 Partnerstvo) odporúča ako partnerov uvádzať len tých partnerov, ktorí majú zásadný podiel na realizácii projektu. Ostatné subjekty, s ktorými sa plánuje v rámci projektu spolupracovať, ale ktorí nemajú na jeho realizáciu zásadný vplyv, ani nečerpajú projektový grant, je možné spomenúť ako spolupracujúce inštitúcie v Zhrnutí projektu (časť 3.1 formulára). Primárnym cieľom podporovaných projektov je zvyšovať povedomie študentov na základných a stredných školách.