hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 16 k ACC03

Aký je najvhodnejší spôsob na vyhľadanie partnera z Nórska?

Najvhodnejší spôsob je písomné, elektronické alebo telefonické nadviazanie kontaktu s nórskou školou vybranou z verejne dostupných registrov, a zároveň využitie cestovného grantu, ktorý správca programu poskytuje z výzvy pre aktivity menšieho rozsahu (cestovné granty) zverejnenej za účelom posilňovania bilaterálnej spolupráce, zlepšenie spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom. V rámci tejto výzvy sa poskytujú finančné prostriedky na krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom. Účasť musí odrážať ambície posilniť bilaterálne vzťahy, napr. prostredníctvom výmeny relevantných skúseností medzi Slovenskou republikou a Nórskym kráľovstvom.