hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 18 k ACC03

Môže sa žiadateľ zapojiť do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt ACC03 a zároveň žiadať aj o príspevok v rámci výziev pre bilaterálne vzťahy?

Nie je vylúčené podať žiadosť o projekt v rámci výziev na predkladanie žiadostí o projekt a zároveň žiadať o príspevok z fondu pre bilaterálne vzťahy. Je však potrebné rozlišovať účel výdavkov spojených s bilaterálnymi aktivitami a obdobie, na ktoré sa výdavky žiadateľa vzťahujú. 

V rámci fondu pre bilaterálne vzťahy sú oprávnené aktivity zamerané na 

- posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom, 

- hľadanie projektových partnerov pred alebo počas prípravy projektovej žiadosti, vývoj takéhoto partnerstva a spoločnú prípravu projektovej žiadosti s partnerom z prispievateľského štátu, ako aj 

- sieťovanie, výmenu, zdieľanie a prenos poznatkov, technológií, skúseností a osvedčených postupov medzi subjektmi zo Slovenska a subjektmi z prispievateľských štátov a/alebo medzinárodnými organizáciami. 

Ak žiadateľ a partner/i realizujú projekt, výdavky spojené s priamou implementáciou projektových aktivít vrátane bilaterálnych aktivít môžu byť hradené len z rozpočtu projektu.