Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Súvisiace národné dokumenty

Národné dokumenty súvisiace s Dohovorom o biologickej diverzite

Národné stratégie ochrany biodiverzity a akčné plány pre ich implementáciu:

Národné správy pre Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite:

Indikátory biodiverzity:

Iné národné správy súvisiace s biodiverzitou: