hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Relevantné organizácie a inštitúcie SR

Odkazy na relevantné organizácie a inštitúcie SR podieľajúce sa na implementácii Dohovoru o biologickej diverzite

Dohovoru o biologickej diverzite 

Gestorom Dohovoru o biodiverzite v SR je Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), avšak, vzhľadom na široký rozsah tém, ktoré Dohovor zastrešuje, je pre jeho implementáciu nevyhnutná spolupráca ostatných rezortov, a to najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRMinisterstva dopravy a výstavby SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Na implementácii aktivít vyplývajúcich z Akčného plánu pre implementáciu Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 sa podieľajú predovšetkým odborné organizácie MŽP SR Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Témy súvisiace s Dohovorom majú v agende aj nasledovné organizácie a inštitúcie SR:

Štátne odborné organizácie a výskumné ústavy:

Záujmové združenia a organizácie:

Pre úspešnú implementáciu Dohovoru v SR je nevyhnutná aj spolupráca hospodársky zameraných organizácií, ako sú napríklad Lesy SRŠtátne lesy TANAPu alebo Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ako aj spolupráca vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov, samospráv a občanov SR.