Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie z oblasti ochrany biodiverzity v SR     

Aktuálne informácie z oblasti biodiverzity v SR nájdete aj na webových stránkach inštitúcií a organizácií uvedených na našej podstránke Relevantné organizácie a inštitúcie SR (napr. SAŽP) ale aj na Enviroportáli.

Aktuálne informácie z EÚ a zo sveta v oblasti biodiverzity nájdete na webových stránkach organizácií, platform a iniciatív uvedených na našej podstránke Medzinárodné platformy a iniciatívy pre biodiverzitu


Sídla a biodiverzita - príležitosti pre obce a mestá (PDF 3,1 MB) 

Z príležitosti Svetového dňa biodiverzity a poujatia Európskej komisie Green Week 2015 organizuje ŠOP SR, v spolupráci s MŽP SR a ďalšími partnermi, vzdelávacie podujatie pre samosprávy s názvom "Sídla a biodiverzita - príležitosti pre obce a mestá". Prečo je biodiverzita dôležitá? Aký je jej význam v mestách a obciach? Ako môžeme prispieť k ochrane a obnove biodiverzity v mestách a obciach? Kde to už skúsili a aký bol výsledok? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky prinesie podujatie, ktoré sa uskutoční 16.-17.6. 2015 v Banskej Bystrici. Podrobný program a priláška v PDF (pdf, 2,97 MB).


 

Zapojte sa do podujatia Green Week (máj - jún 2015)

Green Week (t.j. zelený týždeň) je súbor "zelených" podujatí, ktoré sa každoročne konajú pod hlavičkou Európskej komisie (EK) v prvý júnový týždeň v Bruseli. Zároveň môže ktokoľvek zaregistrovať svoje "zelené podujatie", ktoré je naplánované na obdobie máj-jún príslušného roku kdekoľvek v EÚ, na portáli (EK), čím sa stane súčasťou Green Week. Tento rok je témou "Príroda - naše zdravie, naše bohatstvo". Zaregistrujte "zelené podujatie", ktoré pripravuje Vaša organizácia, firma, mesto alebo obec v priebehu obdobia máj - jún  na portáli EÚ Green week (do 15.4.2015), čím zviditeľníte podujatie aj našu krajinu. 


 

Svetový deň vody (22. marec) 

Témou svetového dňa vody je "Voda a udržateľný rozvoj". Voda je kľúčovým prírodným zdrojom. Od jej kvality a kvantity závisí svet ako ho poznáme: priemysel aj poľnohospodárstvo, zdravie a život ľudí aj ekosystémov. Z príležitosti Svetového dňa vody pripravila SAŽP podujatia pre verejnosť a viaceré vodárenské spoločnosti poskytujú rozbory vzoriek vody zadarmo. Rovnako sa v rámci veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA uskutoční konferecia "Voda a udržateľný rozvoj"Medzinárodný deň lesov (21. marec)

Témou Medzinárodného dňa lesov 2015 je "Lesy a klimatická zmena". Lesy môžu výrazným spôsobom prispieť k zmierneniu následkov klimatickej zmeny a zároveň ňou môžu byť výrazným spôsobom ovplyvnené. Odhaduje sa, že takmer štvrtina ľudskej populácie závisí na lesoch do tej miery, že lesy sú hlavným prostriedkom napĺňania ich základných životných potrieb. Obnova lesov sa preto považuje za dôležitý prostriedok "boja" proti klimatickej zmene a tiež proti extrémnej chudobe. Za týmto účelom vznikli viaceré medzinárodné iniciatívy ako napríklad Globálne partnerstvo na obnovu lesov a krajiny alebo Bonnská výzva.

K Medzinárodnému dňu lesov 2015 pripravila SAŽP podujatie pre verejnosť v stredisku environmentálnej výchovy Dropie (27.3.2015)