hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vnútroštátne vykonávacie opatrenia

V súlade s čl. 11 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii , a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (ďalej len „smernica“), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo Európskej komisii zoznam prevádzok, na ktoré sa počas piatich rokov počnúc 1. januárom 2021 vzťahuje táto smernica.

V súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A, B a D:


Zoznam prevádzok (pdf, 480 kB)