hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Porušenie povinností

V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov systému obchodovania a dobrovoľných účastníkov systému obchodovania, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 21 ods. 1 písm. b).

Povinnosť odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 8 zákona č. 414/2012 Z. z. porušili: