hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Register obnoviteľných plynov

V zmysle § 11b ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby register obnoviteľných plynov zriaďuje a vedie prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území (rozhodnutím MH SR je určená spoločnosť SPP - distribúcia, a.s.), na účely evidencie výroby obnoviteľných plynov a vydávania záruk pôvodu obnoviteľného plynu.

Register obnoviteľných plynov slúži na uplatnenie potvrdenia o pôvode pre bioplyn z plynárenskej siete v EU ETS.

Bližšie informácie k registru sú dostupné na adrese: https://www.spp-distribucia.sk/dodavatelia/register-obnovitelnych-plynov/

Usmernenie k uplatneniu potvrdenia o pôvode pre bioplyn (pdf, 587 kB)