hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Okresné úrady

Pôsobnosť okresných úradov upravuje § 27 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Operatívny pokyn (zip, 51 kB) riaditeľa odboru zmeny klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veciach uplatňovania zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s § 27 ods. 1 písmeno c) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov má okresný úrad povinnosť vydať prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými účastníkmi schémy obchodovania alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania, potvrdenia o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky.

Potvrdenie o správnosti správy o emisiách skleníkových plynov (zip, 16 kB)

V súlade s § 27 ods. 1 písmeno h) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov okresný úrad schvaľuje správu o zlepšení podľa článku 69 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012

Vzor rozhodnutia, ktorým môže okresný úrad schváliť správu o zlepšení (zip, 13 kB)