hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vnútroštátny správca emisných kvót

Na základe § 17 ods. 1 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie na zabezpečenie presnej evidencie týkajúcej sa vydávania, zapisovania, prideľovania, držby, prevodu a zrušenia kvót Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanoví vnútroštátneho správcu podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011.

Funkciu vnútroštátneho správcu emisných kvót od 1. januára 2013 vykonáva spoločnosť ICZ Slovakia a. s.

Stav plnenia podmienok v SR za roky: