hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Elektronický systém

Zákon č. 332/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zavádza nahlasovanie vybraných údajov prostredníctvom elektronického systému.

EU ETS Reporting Tool je elektronický systém vytvorený Európskou komisiou a jeho cieľom je podporovať podávanie správ v systéme obchodovania s emisiami skleníkových plynov. Oblasť monitorovania, nahlasovania a overovania emisií (MRV) sa zameriava na funkcie a procesy, ktoré sa týkajú predkladania monitorovacích plánov a overených ročných emisií. Od januára 2022 nahrádza elektronický systém ETRS.

Žiadosť o prístup do elektronického systému v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 332/2017 Z. z. je potrebné zaslať elektronicky na adresu: natalia.broosova@enviro.gov.sk

Formulár žiadosti o prístup do elektronického systému:

Elektronický systém je dostupný na adrese: https://ets-reporting.ec.europa.eu

Používateľské príručky: