hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Veľké spaľovacie zariadenia

Paragrafové znenie vyhlášky

Poznámky

§ 10
Emisné limity (EL)
pre veľké spaľovacie zariadenia

ods.1

Členenie veľkých spaľ. zariadení na jestvujúce (JZ) a nové zariadenia (NZ)

Príloha č. 4 časť III, bod 1

ods.2

 

Platné pre JZ

Príloha č. 4 časť III, bod 2-6 Tab. A

ods.3

Platné pre NZ

Príloha č. 4 časť III, bod 2-6 Tab. B

ods.4

špecifický EL ako stupeň odsírenia

Možnosť využiť stupeň odsírenia
- len pre domáce tuhé palivo

ods.5

Zariadenia na dožitie
– bez EL, sleduje sa len počet odprevádzkovaných hodín

Podmienky §12

ods.6

rozšírenie LCP + rozšírenie spaľovacieho zariadenia na LCP

ods.7

Zmena LCP

§ 11
Obmedzený prevádzkový režim (OPR) pre LCP

ods.1

Možnosť uplatniť miernejší EL pre obmedzený prevádzkový režim (OPR) (podľa odprevádzkovaných hodín/rok)

ods.2

Možnosť uplatnenia OPR aj na časť zariadenia so samostatným spalinovodom

ods.3

Počítanie prevádzkových hodín – viacero spaľovacích jednotiek, OPR na časť zariadenia

§ 12
Osobitný režim pre LCP na dožitie do 31.12.2023

ods.1

Zaradenie do  tohto režimu - písomný záväzok podľa max. počtu odprevádzkovaných hod (na dožitie)

už neaktuálne

ods.2

EL, ktoré platia pre osobitný režim na dožitie

už neaktuálne

ods.3

Počítanie odprevádzkovaných hodín

už neaktuálne

§ 13
Porucha a výpadok odlučovacieho zariadenia

V súlade s podmienkami v § 34 ods. 8 písm. a) zákona. Možnosť povolenia iného času prevádzky.

§ 14
Prerušenie dodávky paliva

ods.1

Výnimky z EL pre nedostatok nízkosírneho tuhého paliva

ods.2

Výnimky z EL pre náhly výpadok plynu