hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Malé zdroje

  1. Právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
  2. Povoľovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a umiestňovanie stacionárnych zdrojov
  3. Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a prevádzkovateľov vybraných osobitných činností. Štátny dozor a riešenie podnetov v pôsobnosti obce
  4. Riadenie kvality ovzdušia