hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia ako ochrana zložky životného prostredia je zakotvená v Ústave SR. Základ právnej úpravy ochrany ovzdušia tvorí zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane ovzdušia") a jeho vykonávacie predpisy. Právna úprava ochrany ovzdušia je založená na:

Ochrana ovzdušia je riešená vo viacerých líniách a to ustanovením:

Zníženie znečisťovania ovzdušia je podmieňované sprísňujúcou sa právnou úpravou ochrany ovzdušia. Zákon o ochrane ovzdušia definuje základné pojmy, upravuje povinnosti prevádzkovateľov, sankcie za ich porušenie, ustanovuje prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia aj prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia.

Zákon č. 190/2023 Z. z. určuje poplatkovú povinnosť prevádzkovateľov zdrojov, sadzby za emisie vybraných znečisťujúcich látok a príslušný orgán.