hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácie a príručky ochrany ovzdušia

Agenda veľkých zdrojov a stredných zdrojov

Agenda malých zdrojov a právomoci obcí

Povoľovanie zdrojov

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia (pre OÚ a obce) 

Správne poplatky v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona č. 146/2023 Z. z.

Riadenie kvality ovzdušia

Technické príručky

Poľnohospodárstvo

Kvalita palív

Monitorovanie emisií

Rôzne